Sarkanmuižas dambis 26
Ventspils, LV-3601, Latvia

Biroja tālr. +371 63624792,
fakss +371 63624267,
mob. tālr. +371 29499123

E-pasts: dzintarjura.sia@inbox.lv