Senlaicīgajā ēkā izvietotais viesu nams “Muiža” atrodas Ventas krastā, Sarkanmuižas dambī 26. Šī būs lieliska apmešanās vieta vienatnē vai kopā ar ģimeni. Visu namam ir apsargāta autostāvvieta.

“Muiža” ir tikai dažu minūšu gājiena attālumā no Ventspils pilsētas centra un lielveikala “Tobago”, kura kafejnīcā var ieturēt garšīgu maltīti.

Reģistrācija / “check in” no plkst. 13.00 līdz 18.00

Numurs jāatstāj / “check out” līdz plkst.12.00

Par citu iebraukšanas un izbraukšanas laiku jāvienojas pa telefoniem 63624792, 29499123

 

Projekts: „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA „Dzintarjūra” ēkā” (ID.Nr.KPFI-15.2/186)

Darbības programma: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklāts konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”
SIA „Dzintarjūra” ir veikusi ēkas, kas atrodas Sarkanmuižas dambī 26, Ventspilī, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda emisiju un siltumenerģijas patēriņ un uzlabojot ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektūras vidē.
Veiktās aktivitātes:
1. Ir nosiltinātas ēkas ārsienas;
2. Ir nosiltināts ēkas jumts;
3. Ir nomainītas ēkas ārdurvis;
4. Ir nomainīts iekštelpu apgaismojums uz energoefektīvu LED tipa apgaismojumu.
Projekta rezultātā tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa samazinājums apkurei par aptuveni 25%, sasniedzot 71,02 kWh/m2 gadā, kā arī CO2 emisijas samazināsies vismaz par 7,33 tCO2 gadā. Samazinoties CO2 izmešiem atmosfērā, tiks uzlabota gaisa kvalitāte visā apkārtnē, ieguvēji tiešā veidā būs iedzīvotāji.
Kopējās izmaksas: EUR 36 384,25, tajā skaitā, attiecināmās izmaksas EUR 29 644,99 un neattiecināmās EUR 6 739,26. Klimata pārmaiņu finašu instrumenta finansējums 58,61% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām, t.i., EUR 17 373,63. SIA „Dzintarjūra” līdzfinansējums ir EUR 19 010,62.
Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 5.decembris – 2014.gada 30.jūnijs