SIA “Dzintarjūra” jau kopš 1998. gada veic bīstamo naftas un ķīmisko atkritumu apsaimniekošanu Ventspilī, Talsos un Tukumā. Pēc abpusējas vienošanās šo pakalpojumu iespējams saņemt arī cituviet Baltijā. Uzņēmumam ir visas nepieciešamās atļaujas šādu darbu veikšanai.

Kopš 1998. gada, sadarbojoties ar vairākiem Latvijas un Lietuvas uzņēmumiem, utilizācijai nogādāti vairāk par 10 000 m3 dažādu naftas atkritumu. Kopš 2002. gadu SIA “Dzintarjūra” ir ieguvusi tiesības piedāvāt savus pakalpojumus arī Liepājas reģionā.

Piedāvājam saviem partneriem un klientiem kopīgas sadarbības iespējas apkārtējās vides sakopšanā, ekoloģisko problēmu risināšanā, kā arī pareizā un drošā ķīmisko un citu bīstamo vielu atkritumu apsaimniekošanā.

Papildus visa veida naftas atkritumu un piesārņotās grunts savākšanai SIA “Dzintarjūra” piedāvā savu speciālistu pakalpojumus ekoloģisko avāriju novēršanā un vides problēmu risināšanā, konsultējot, organizējot un vadot kompleksus vides projektus.